Ενημερωση Γονεων για ελληνομαθεια / Elterninformation zur Zertifizierung

15
Jun
2020

Ενημέρωση Γονέων από τις εκπαιδευτικούς του ΤΕΓ Ludwigsburg- Kornwestheim: κ. Μαρία Μαλιαδά, κ. Αναστασία Σπυροπούλου και
κ. Αγγελική Παπαδοπούλου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εκπαιδευτικός Μαρία Μαλιαδά διατίθεται να οργανώσει κυψέλες με κατάλληλο διαμορφωμένο υλικό για όσους μαθητές του ΤΕΓ μας , θα ήθελαν να προετοιμαστούν για να δώσουν εξετάσεις ελληνομάθειας τον Οκτώβριο. Θα πρέπει οι γονείς να ενημερώσουν την κ. Μαλιαδά (Τηλ: 015771535856) με τα στοιχεία του/ης μαθητή/ τριας και το επίπεδο ελληνομάθειας, έτσι ώστε να γίνει η κατάταξη στο αντίστοιχο επίπεδο, με σκοπό να δημιουργηθούν  ξεχωριστές κυψέλες ανάλογα με το επίπεδο των υποψηφίων.

Προϋπόθεση βέβαια είναι να κάνετε εγγραφή των παιδιών σας στην ιστοσελίδα e-me του Υπουργείου Παιδείας, με οδηγίες που σας έχουν σταλεί σε προηγούμενο μέιλ . Επιπλέον θα πρέπει να κάνετε αίτηση αποδοχής στην εκπαιδευτικό κ .Μαρία Μαλιαδά.

Οι εγγραφές στην πλατφόρμα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.

Φιλικά

Οι εκπαιδευτικοί και το ΔΣ

——————————————————————————————————————–

Liebe Eltern,

wir möchten Sie darüber informieren, dass die Lehrerin Maria Maliada Fernunterricht für die Kinder anbietet, die im Oktober griechische Sprachprüfungen ablegen möchten.
Interessierte Schüler/Eltern sollten ihre Lehrkraft sowie Frau Maliada
(Τel: 015771535856) kontaktieren und sich, falls noch nicht geschehen,
bei e-me registrieren.
Natürlich müssen Sie sich auf der E-Me-Website des Bildungsministeriums registrieren. Anweisungen zur Registrierung siehe frühere E-Mails.

Die Anmeldung laufen ab sofort.

Mit freundlichen Grüßen

Die Lehrerinnen und der Vorstand

Watch Dragon ball super