Ενημερωση Γονεων και Κηδεμονων για την προσωρινη αναστολη λειτουργιας του ΤΕΓ Ludwigsburg / Elterninformation über die vorübergehende Aussetzung des TEG Ludwigsburg

18
Okt
2020

Αξιότιμοι Γονείς και Κηδεμόνες,
ύστερα από  επικοινωνία που είχαμε με  το Γραφείο Εκπαίδευσης Ludwigsburg ( Schulamt) και τους διευθυντές των σχολείων Gottlieb-Daimler Realschule και Goethe Gymnasium σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται προσωρινά  μέχρι τις διακοπές του Φθινοπώρου η λειτουργία του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας  στην πόλη Ludwigsburg, εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων στην περιφέρεια Ludwigsburg.

Η αναστολή λειτουργίας αρχἰζει από Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020.
Μέχρι να αρχίσουν και πάλι τα μαθήματα δια ζώσης θα πρέπει όλοι οι μαθητές που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα e-me,
να εγγραφούν μέχρι τη λήξη των διακοπών. Όσοι από τους μαθητές κατά το σχολικό έτος 2019-20 είχαν εγγραφεί, δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου. Θα δεχτούν εκ νέου  πρόσκληση από τις εκπαιδευτικούς, για να μπουν στις  κυψέλες/τμήματα για το σχολικό έτος 2020-21. Οι οδηγίες για την πλατφόρμα, επισυνάπτονται.
Επιπλέον γίνεται προετοιμασία ώστε να είμαστε έτοιμοι για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας webex.sch.gr για παν ενδεχόμενο. Θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέχρι το τέλος των διακοπών.

Ευελπιστούμε να επιστρέψουν σύντομα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, στα δια ζώσης μαθήματα. 

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.
 ——————————————————————————————————————-

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

Nach Kontaktaufnahme mit dem Schulamt Ludwigsburg und den Schulleitern der Gottlieb-Daimler Realschule und des Goethe-Gymnasiums, möchten wir Sie darüber informieren, dass der griechische muttersprachliche Unterricht in Ludwigsburg bis zu den Herbstferien vorübergehend eingestellt ist.

Die Aussetzung beginnt am Montag, den 19. Oktober 2020.
Bis zum Beginn des Online-Unterrichts (der zur Zeit vorbereitet wird) müssen sich alle Schüler, die sich noch nicht auf der Online-E-Me-Plattform angemeldet haben, bis zum Ende der Ferien anmelden. Diejenigen Schüler, die während des Schuljahres 2019-20 angemeldet waren, müssen dies nicht erneut tun. Sie bekommen von den Lehrern eine Einladung, um den Zellen für das Schuljahr 2020-21 zu betreten.
Download : Anweisungen für die Plattform
Darüber hinaus werden Vorbereitungen getroffen, damit wir für alle Fälle über die Plattform: webex.sch.gr für den modernen Fernunterricht gerüstet sind. Sie erhalten relevante Informationen bis zum Ende der Herbstferien.
Wir hoffen, dass Schüler und Lehrer bald wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren können.

mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand und die Lehrerinnen

Watch Dragon ball super