Ενημερωση Γονεων/ Elterninformation

18
Nov
2020

Αξιότιμοι Γονείς και Κηδεμόνες του ΤΕΓ Ludwigsburg (σχολική μονάδα  Ludwigsburg)

 Σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου και Στουτγάρδης, την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων,  Συνομοσπονδία Γονέων Γερμανίας, και τους εκπαιδευτικούς έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα και μετά από πραγματικό αγώνα, να κρατήσουμε το σχολείο μας ανοιχτό και τα μαθήματα να συνεχίζουν να γίνονται δια ζώσης.

  Υπήρξε πράγματι έντονος προβληματισμός για την πορεία των μαθημάτων, όταν ανεστάλη η λειτουργία του σχολείου μας προσωρινά, λίγο πριν τις διακοπές του Φθινοπώρου. Όμως με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας της Βάδης, τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας δεν χαρακτηρίστηκαν, ως εξωδιδακτικές δραστηριότητες, μας δόθηκαν οι αίθουσες και η πρόσβαση στη δια ζώσης διδασκαλία. Τα μέτρα που ζήτησαν οι γερμανικές αρχές ότι πρέπει  να τηρήσουμε για να συνεχιστούν τα μαθήματα εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα η αποφυγή επαφής με τους μαθητές του γερμανικού σχολείου. Το πρόβλημα  λύθηκε με την αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος. Οι αίθουσες που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αρκετά μεγάλες. Έτσι διασφαλίζεται και η διατήρηση της απόστασης του ενάμιση μέτρου (1,5) ανάμεσα στους μαθητές, όπου από το Α1 επίπεδο και πάνω, φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Επιπλέον σε τηλεφωνική επικοινωνία της προέδρου του συλλόγου με τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Μονάχου, κυρία Μπέση Ίριδα, μετά τις διακοπές, η εντολή ήταν ότι τα μαθήματα στα ΤΕΓ, όπου έχουν εξασφαλιστεί  οι αίθουσες θα γίνονται δια ζώσης.

  Σχετικά με την αδυναμία κάποιον μαθητών να παρακολουθήσουν για κάποιες μέρες τα μαθήματα και πάλι η Συντονίστρια με έγγραφό της, από 25 Οκτωβρίου 2020, εξέδωσε οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη. . Κάθε μαθητής οφείλει να κάνει εγγραφή και στην πλατφόρμα eme. Εκεί μπορεί να βρίσκει υλικό για εξάσκηση.

  Σίγουρα είναι δύσκολο για κάποιους γονείς να φέρνουν τακτικά τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο, λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Ο Σύλλογος και οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν όσο είναι εφικτό ένα ασφαλές περιβάλλον όπου τα παιδιά θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τη μητρική τους γλώσσα μέσω των συμμαθητών  και  εκπαιδευτικών τους.
Αντίστοιχη προσπάθεια καταβάλλουν και πολλά ΤΕΓ της Βάδης.

Κλείνοντας ανάλογα με τις συνθήκες και τα αναμενόμενα μέτρα μετά τις 30.11.20 ίσως να πρέπει να συζητηθεί 
εκ νέου η πορεία των μαθημάτων.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ με τις εκπαιδευτικούς

——————————————————————————————————————–

Liebe Eltern des ΤΕΓ Ludwigsburg ( Schule Ludwigsburg )

In Zusammenarbeit mit der Münchner / Stuttgarter Erzierhungs-
berechtigtenabteilung , dem Verband der griechischen Schulen
(OMOSPONDIA /SINOMOSPONDIA) und den Lehrerinnen ist es uns bisher  gelungen, unsere Schule offen zuhalten und im Psäsenzunterricht zu gestalten.
Es gab in der Tat große Besorgnis über den Verlauf des Unterrichts, als der Betrieb unserer Schule kurz vor den Herbstferien vorübergehend eingestellt wurde.Auf Beschluss des Bildungsministeriums  BW wurde der muttersprachliche Unterricht  jedoch nicht als außerschulische Aktivitäten eingestuft.
Daraufhin erhielten wir wieder Zugang zu den Unterrichtsräumen und konnten wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen. Die von den deutschen Behörden geforderten Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um den Unterricht fortzusetzen, werden angewendet (z.B. die Vermeidung des Kontakts mit den Schülern der deutschen Schule). Das Problem wurde durch Ändern des Stundenplans gelöst. Die Unterrichtsräume, die uns zur Verfügung stehen, sind ziemlich groß. Dies stellt sicher, dass der Abstand von anderthalb Metern (1,5) zwischen den Schülern eingehalten wird.
Ab der A1-Stufe müssen die Schüler/-innen während des gesamten Unterrichts eine Maske tragen.
In einer telefonischen Konferenz zwischen dem Vorsitzenen des Vereins und der Bildungskoordinatorin in München, Frau Besi Iris, wurde vereinbart, dass der Unterricht in der TEG als Präsenzunterricht durchgeführt wird.Aufgrund der vorherrschenden Bedingungen ist es für einige Eltern sicherlich schwierig, ihre Kinder regelmäßig zur griechischen Schule zu bringen. Daraufhin gab die Bildungskoordinatorin in München, Frau Besi Iris, in einem Schreiben vom 25. Oktober 2020 erneut Anweisungen für den Fernunterricht. https://blogs.sch.gr/semuenchen/2020/10/25/ex-apostaseos-ekpaideysi/.

Jeder Schüler muss sich auch auf der eme-Plattform anmelden.https://auth.4all.e-me.edu.gr/?eme=https://4all.e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=906fa230b06c44af685f3276cc3d06dc
Dort findet er Übungsmaterial.
Der Verein und die Lehrer bemühen sich nach Kräften, ein möglichst sicheres Umfeld zu schaffen, in dem Kinder durch ihre Klassenkameraden und Lehrer mit ihrer Muttersprache in Kontakt kommen können. Viele TEGs aus Baden unternehmen ähnliche Anstrengungen.Wir rechnen damit, dass es am 30.11.2020 neue Anweisungen geben wird. Über deren Umsetzung werden wir Sie nach Bekanntwerden sofort informieren.

Mit freundlichen Grüssen
Der Vorstand und die Lehrerinnen.

Watch Dragon ball super