Εξετασεις Ποιστοποίησης Ελληνομαθειας / Anmeldung Sprachzertifizierung

05
Feb
2021

Αγαπητοί μας γονείς,

έφτασε άλλη μια χρονιά η περίοδος που μπορείται να δηλώσετε τα παιδιά σας για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας, ( https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html) που θα διεξαχθούν το Μάιο του 2021 . Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του, την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών και δεν έχουν υπερβεί το 12ο έτος την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Δεν υφίσταται άλλος ηλικιακός περιορισμός.

Οι Εγγραφές  αρχίσαν από την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Μαρτίου 2021.
 Επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ( διαθέσιμο στο http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html).
 Σας επισυνάπτουμε οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η πληρωμή του ποσού για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

Η συμμετοχή  στις εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτική, όμως λόγω του είδους του σχολείου, είναι ο μοναδικός τρόπος πιστοποίησης τη Ελληνικής Γλώσσας. Η βεβαίωση παρακολούθησης που δίνεται στος τέλος κάθε διδακτικής χρονιάς, δεν πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης του κάθε μαθητή .
Επίσης ένας σημαντικός λόγος για να δηλώσετε συμμετοχή είναι ότι το ποσοστό συμμετοχής και φυσικά επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποιεί την ενεργητικότητα του ΤΕΓ LB/KWH (Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας  Ludwigsburg/ Kornwestheim). 

Για περισσότερες πληροφορίες η οποιαδήποτε απορία σας οι εκπαιδευτικοί κ. Αγγελική Παπαδοπούλου, η κ. Μαρία Μαλιαδά και το ΔΣ, βρισκόμαστε στην διάθεση σας.

——————————————————————————————————————–

Liebe Eltern,

Es ist wieder Zeit Ihre Kinder für die „Ελληνομάθεια“ anzumelden (https://www.greek-language.gr/certification/node/15.html), die im Mai 2021 stattfinden wird. Teilnahmeberechtigt sind Schüler-innen, die am 31. Mai dieses Jahres das 8. Lebensjahr vollendet haben. Insbesondere das Recht zur Teilnahme an den Prüfungen für Stufe A1 für Kinder von 8 bis 12 Jahren, die das 12. Jahr am 31. Mai des laufenden Jahres nicht überschritten haben. Es gibt keine andere Altersbeschränkung

Die Registrierung beginnt am 1. Februar und endet am 21. März 2021, sie erfolgt über das elektronische System (verfügbar unter http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html). Die Teilnahme an den Prüfungen ist nicht obligatorisch, aber aufgrund der Art der Schule ist dies die einzige Möglichkeit, die griechische Sprache zu zertifizieren. Die am Ende  jeden Schuljahres ausgestellte Teilnahmebescheinigung bestätigt nicht den Kenntnisstand jedes Schules.

Für weitere Informationen oder Fragen, die Sie haben, stehen Ihnen die Lehrerinnen Frau Angeliki Papadopoulou, Frau Maria Maliada und der Vorstand zur Verfügung.

Watch Dragon ball super