Εγγραφες σχολικο ετος 2022/2023 / Anmeldungen Schuljahr 2022/2023

12
Sep
2022

Αξιότιμοι Γονείς,

ευχόμαστε οι καλοκαιρινές διακοπές που έφτασαν στο τέλος, να ήταν περίοδος ξεκούρασης.

Μια νέα σχολική χρονιά σε καιρό πανδημίας αρχίζει από τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022. Ευχόμαστε να είστε όλοι υγιείς.

 Σχετικά με την έναρξη του σχολικού έτους θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι οι εγγραφές θα αρχίσουν από Τεταρτη 14 , Πέμπτη 15, παρασκευη 16 Σεπτεμβρίου 2022  από 15:30 μ μέχρι 17:30 μ.μ. και Σαββατο 17 Σεπτεμβριου απο 14:00 μεχρι 16:00. Οι εγγραφές θα λάβουν χώρα στο Biergarten DJK, Jannis Taverne, Corneliusstraße 48, 71640 LB, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτό λόγω των μέτρων να γίνουν στα σχολεία.

 
 Για τους μαθητές που θα εγγραφούν φέτος για πρώτη φορά στο σχολείο μας θα πρέπει να προσκομίσετε απαραίτητα, πιστοποιητικό γέννησης από  ελληνική ή γερμανική αρχή.

 
 Με την ολοκλήρωση των εγγραφών, οι εκπαιδευτικοί μας, θα καταρτίσουν το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα των παιδιών σας στο γερμανικό σχολείο. Οι αίθουσες, το ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά και τα μέτρα που θα πρέπει να τηρηθούν από μαθητές και γονείς ,  θα σας κοινοποιηθεί σε νέα ανακοίνωση.

 
 Για να μπορέσει ο μαθητής/τρια  να παρακολουθήσει τα μαθήματα θα πρέπει κατά την διάρκεια των εγγραφών, να υποβληθούν τα παρακάτω αναρτημένα έγγραφα που σας επισυνάπτουμε, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, όπως και η ετήσια συνδρομή, αξίας 50€.

 
 Στις εκπαιδευτικούς ευχόμαστε καλή αρχή, δύναμη και κουράγιο. Ευχόμαστε σε όλους καλό Φθινόπωρο

  Με εκτίμηση

     το ΔΣ

Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sehr geehrte Eltern,

 ein neues Schuljahr in Pandemiezeiten beginnt am Montag, den 12. September 2022 Wir hoffen, dass Sie alle gesund sind.

Zum Schuljahresbeginn möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Anmeldungen von Mittwoch, den 14. ,  Donnerstag, den 16. und Freitag den 16 Septeber 2022, um 15:30 – 17:30Uhr,und Samstag den 17 September 14:00 bis 16:00 stattfinden werden. Die Anmeldungen werden im Biergarten beim DJK  in Oßweil stattfinden, da es aufgrund der geltenden Corona-Regelungen nicht möglich ist dies in den Schulen zu tun.

Für Schüler, die sich in diesem Jahr das erste Mal an unserer Schule anmelden, benötigen wir die Geburtsurkunde einer griechischen oder deutschen Behörde.

 Nach Abschluss der Anmeldungen werden unsere Lehrern, den Stundenplan unter Berücksichtigung des Stundenplans der Deutschen Schule Ihrer Kinder ausarbeiten.

Die Räume, sowie den Stundenplan und die einzuhaltenden Maßnahmen werden wir Ihnen in einer neuen E-Mail mitteilen.

Bitte bringen Sie uns bei den Anmeldungen die angehängte Dokumente mit (ausgefüllt und unterschrieben), sowie Jahresbeitrag von 50 €.

Wir wünschen den Lehrern einen guten Start, viel Kraft und Mut. Wir wünschen allen einen schönen Herbst.

Mit Wertschätzung

 Der Vorstand

Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3

Watch Dragon ball super